BUEU nos xornais e revistas século XIX

1822

29 de novembro

El Espectador 

Na páxina 3: Aprehensión dun barco contrabandista en Beluso

 

 

1837

10 de maio

El Español 

Na páxina 2: Veciños atacaron con fouciñas a unha gavilla en Borrallido

 

 

1840

10 de marzo

El Guardia Nacional

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1841

10 de xaneiro

El Guardia Nacional

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1841

13 de xaneiro

El Constitucional

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1841

18 de xaneiro

El Guardia Nacional

Na páxina 3: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1841

27 de abril

El Guardia Nacional

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1841

26 de setembro

El Guardia Nacional

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1845

29 de outubro

La esperanza

Na páxina 4: A pesca no mes de setembro de 1845 en Galicia

 

 

1846

30 de outubro

El barcelonés

Na páxina 4: Entrada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1847

7 de novembo

El clamor público

Na páxina 4: Salgadeira_Aparellos en Bueu_prezo

 

1847

7 de novembro

El clamor público

Na páxina 4: Artigo Pesquerías en Galicia

 

 

1851

13 de agosto

Boletín Oficial provincia da Coruña 

Na páxina 3: Busca de marido por abandono da muller

 

 

1852

3 de marzo

El Áncora 

Na páxina 13: Chegada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1853

18 de outubro

El Áncora 

Na páxina 13: Chegada de barcos ao porto de Barcelona

 

 

1856

27 de setembro

La Oliva 

Na páxina 4: Venda dunha fábrica de salga na praia de Bueu

 

 

1856

1 de novembro

La Oliva 

Na páxina 3: Mozo de Bueu morto no Apostadero de La Habana

 

1856

17 de decembro

La Oliva 

Na páxina 3: Entradas buques porto Barcelona

 

1856

20 de decembro

La Oliva 

Na páxina 3: Saída de buques de Vigo

 

 

1858

23 de xaneiro

La Corona

Na páxina 3: Entradas buques porto Barcelona

 

1858

14 de marzo

La Iberia

Na páxina 4: Premios Exposición de Sevilla

 

 

1858

17 de marzo

La Iberia

Na páxina 4: Premios polo 'liño' Exposición de Sevilla

 

 

1858

18 de marzo

La Oliva 

Na páxina 3: Despacho barcos desde Marin

 

 

1858

4 de abril

El País

Na páxina 2: Naufraxio bergantín "Dos hijas"

 

 

1858

20 de outubro

La Corona

Na páxina 3: Entradas buques porto Barcelona

 

1858

21 de decembro

La Corona

Na páxina 4: Entradas buques porto Barcelona

 

1861

19 de outubro

El Lloyd español

Na páxina 6: Saidas buques porto Marín

 

1861

2 de novembro

El Lloyd español

Na páxina 4: Saídas buques porto Vigo

 

1861

7 de novembro

El Lloyd español

Na páxina 4: Movemento buques porto Bueu

 

1861

24 de novembro

El Lloyd español 

Na páxina 2: Movemento buques porto de Bueu

 

 

1862

1 de xuño

El Lloyd español 

Na páxina 2: Movemento buques porto de Vigo

 

 

1862

23 de agosto

El Miño

Na páxina 4: Saídas barcos porto de Vigo

 

 

1862

2 de setembro

El Lloyd español 

Na páxina 1: Movemento buques porto de Bueu

 

 

1862

21 de outubro

El Lloyd español 

Na páxina 2: Movemento buques porto de Vigo

 

 

1862

30 de outubro

Boletín Oficial Eclesiástico Santiago

 

1863

7 de febreiro

El Lloyd español 

Na páxina 4: Movemento buques porto de Tarifa

 

 

1863

22 de setembro

El Lloyd español 

Na páxina 2: Movemento buques porto de Muros

 

 

1863

21 de decembro

El Lloyd español 

Na páxina 2: Movemento buques porto de Muros

 

 

1864

28 de xullo

El Lloyd español 

Na páxina 3: Movemento buques porto de Vigo

 

 

1864

11 de agosto

El Lloyd español 

Na páxina 3: Movemento buques porto de Muros

 

1864

8 de novembro

El Lloyd español 

Na páxina 3: Movemento buques porto de Muros

 

 

1864

22 de novembro

El Lloyd español 

Na páxina 3: Movemento buques porto de Muros

 

 

1866

7 de outubro

El Buscapié

Na páxina 3: Pontevedra na Exposición de Paris

 

 

1867

15 de xullo

Boletín Eclesiástico Obispado Tui 

Na páxina 7: Notas do curso 1866-67 de José Massó Ferrer

 

 

1868

10 de agosto

El Imparcial

Na páxina 2: Dúas vacantes de médicos en Bueu

 

 

1869

13 de marzo

La Correspondencia de España

Na páxina 6: Petición desestanco do sal en sesión das Cortes

 

 

1870

25 de xaneiro

El Eco de Pontevedra 

Na páxina 2: Salgadeiros de Bueu felicita o ministro por derogar o estanco do sal

 

 

1870

15 de xullo

Boletín Eclesiástico Obispado Tui 

Na páxina 7: Notas do curso 1869-70 de José Massó Ferrer

 

 

1871

15 de xullo

Boletín Eclesiástico Obispado Tui  

Na páxina 3: Notas do curso 1870-71 de José Massó Ferrer

 

1872

20 de agosto

La Época

Na páxina 2: Habilitar a praia de Bueu para embarque

 

 

1878

21 de abril

El pabellón nacional

Na páxina 2: Aparece muller morta na praia

 

 

1872

29 de agosto

La Discusión

Na páxina 2: Habilitar a praia de Bueu para embarque

 

 

1881

5 de xaneiro

El Correo gallego 

Na páxina 3: Desaparece obreiro da salga pola Noiteboa

 

1881

28 de xuño

La Ilustración gallega y asturiana  

Na páxina 13: Autorización Xunta Escolar

 

1885

14 de outubro

El Correo gallego

Na páxina 1: Fabricas de conservas de Galicia

 

1885

15 de decembro

El Correo gallego 

Na páxina 3: Roubo na igrexa de Bueu

 

 

1886

11 de abril

El Correo gallego  

Na páxina 3: Visita a Bueu de Eduardo Vincenti

 

1886

25 de abril

El Magisterio gallego 

Na páxina 4: Felicitación da Xunta Provincial ao alcalde de Bueu

 

1886

17 de maio

Crónica de Pontevedra 

Na páxina 3: Instancias para que Eduardo Vincenti xestione Correos

 

1886

21 de maio

Crónica de Pontevedra 

Na páxina 3: Venda da salga da Roiba-Beluso

 

1886

22 de xuño

Crónica de Pontevedra 

Na páxina 3: Xestión de Correos conseguida por Vincenti

 

1886

28 de xullo

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: Novo xornal en Bueu: El Peronóstico

 

1886

1 de agosto

El Correo gallego

Na páxina 1: Novo xornal en Bueu: El Peronóstico

 

1886

19 de agosto

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Saudo a Vincenti-Muelle de descarga

 

1886

1 de outubro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Visita de Vincenti a Bueu

 

1886

5 de novembro

El Magisterio gallego

Na páxina 4: Educación-Resistencia do alcalde

 

1886

17 de decembro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 2: Consecuencias do temporal

 

1886

20 de decembro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Naufraxio dun galeón con sal

 

1887

17 de xaneiro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 2: Fomento ordea o estudo do proxecto muelle de Bueu

 

1887

22 de xaneiro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 2: Real Orde relativas ao portos de Cangas e Bueu

 

1887

7 de febreiro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Telegrama anunciando a prócima instalación de Telégrafo en Bueu

 

1887

1 de xuño

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: Finalizou tendido telegráfico de Bueu

 

1887

30 de xuño

Boletín Oficial Arzobispado Santiago

Na páxina 16: Misións na parroquia de Bueu

 

1887

8 de xullo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Nomeamento de ordenanza de 3ª clase estación Telegráfía Bueu

 

1887

22 de xullo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 2: Inauguración estación Telegráfica de Bueu

 

1887

23 de xullo

El Lucense

Na páxina 3: Santa Misión costeada polo cura de Bueu

 

1887

5 de agosto

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Descrición da fin da Santa Misión

 

1887

6 de setembro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Carteiro que cesa en Bueu

 

1887

19 de setembro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Roubo na igrexa de Beluso

 

1887

19 de setembro

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: Visita de Montero Rios e Eduardo Vincenti

 

1887

20 de setembro

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: Clases gratuítas de Corte e Confección no salón de sesións do concello

 

1887

21 de decembro

La Época

Na páxina 2: Orden do día nas Cortes para falar do porto de Bueu

 

1887

22 de decembro

La Época

Na páxina 2: Orden do día nas Cortes para falar do porto de Bueu

 

1887

23 de decembro

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Declaración do porto de Bueu de 2ª categoría

 

1888

5 de marzo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Novo servizo de coches desde Pontevedra ata Cangas

 

1888

15 de marzo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Fomento envía unha biblioteca ao Casino de Bueu

 

1888

20 de abril

Boletín Oficial Arzobispado Santiago

Na páxina 15: Nomeado Alcipreste interino o cura párroco de Bueu

 

1888

12 de xuño

Crónica de Pontevedra

Na páxina 2: Fomento inclúe o plan de estradas a de Pontevedra a Cangas

 

1888

30 de xullo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Aparición dun barco ingles abandoado

 

1888

4 de agosto

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Carta rectificación da información do barco ingles abandoado

 

1888

23 de setembro

O novo galiciano 

Carta de resposta a Eduardo Vincenti

 

 

1888

6 de outubro

El Correo gallego 

Na páxina 3: Heroes españois que naufragaron a consecuencia dun furacán en Cuba

 

 

1888

4 de novembro

El regional 

Na páxina 2: Aparición dun cadávern en Cuba

 

 

1888

7 de novembro

Gaceta de Galicia 

Na páxina 1: Relación de Freguesías por partido

 

 

1888

7 de novembro

La Justicia 

Na páxina 3: Aparición dun cadáver no mar

 

 

1888

3 de decembro

Diario de avisos de la Coruña

Na páxina 2: Relación de gañadores de medallas na Exposición de Barcelona

 

 

1889

5 de marzo

El regional

Na páxina 2: Naufraxio - 6 náufragos

 

 

1889

16 de maio

El ciclón 

Na páxina 3-4: Poesía citando a Bueu

 

 

1889

26 de maio

O Tío Marcos d'a Portela

Na páxina 5: Poema

 

 

1889

17 de xuño

Gaceta de Galicia

Na páxina 3: 1ª Visita a Bueu de Manuel Antonio Bares Giráldez

 

1889

6 de xullo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Concesión de Biblioteca a escola de Bueu

 

 

1889

22 de xullo

Crónica de Pontevedra

Na páxina 3: Visita de Manuel A. Bares a Bueu

 

1889

21 de outubro

Boletín Oficial Arzibispado de Saniago

Na páxina 3: Renunncia cura de Bueu a  Arciprestado

 

 

1889

21 de decembro

A Monteira

Na páxina 6: Concelleiro analfabeto

 

 

1890

17 de xullo

El regional

Na páxina 2: Visita dos alcaldes a Eduardo Vincenti

 

 

1891

4 de setembro

El regional

Na páxina 2: Morre home ao cairlle enriba un pino

 

 

1892

7 de marzo

El regional

Na páxina 1: Bueu e os naufraxios de Póvoa de Varzim

 

 

1892

8 de marzo

Gaceta de Galicia

Na páxina 1: México solidarízase cos náufragos españois

 

1892

8 de abril

El lucense

Na páxina 3: Naufraxio de dous pais cos seus fillos

 

 

1892

21 de abril

La Dinastía

Na páxina 3: Naufraxio de dous pais cos seus fillos

 

 

1892

10 de setembro

El siglo futuro 

Na páxina 3: Santa Misión

 

1892

18 de novembro

El siglo futuro 

Na páxina 3: Naufraxio en Udra

 

1893

20 de xuño

El Eco de Galicia

Na páxina 6: Subvención á igrexa de Beluso

 

1893

27 de xuño

El Lucense

Na páxina 3: Praga maizais

 

1893

25 de novembro

El Magisterio español

Na páxina 4: Permuta de mestras

 

1893

30 de novembro

El Lucense

Na páxina 3: Naufraxio

 

1894

10 de xaneiro

La revista popular

Na páxina 2: Incendio casa - Abortista en Bueu

 

1894

18 de xaneiro

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: O concello merca 50 libros de Estudios religiosos y sociales

 

1894

19 de xaneiro

El Eco de Galicia

Na páxina 2: Expededora de abortivos en Bueu

 

1894

10 de marzo

La revista popular

Na páxina 5: Relato dunha excursión

 

1894

28 de agosto

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: Naufraxio

 

1894

29 de agosto

El Lucense

Na páxina 3: Naufraxio

 

1894

30 de agosto

El Eco de Galicia

Na páxina 2: Naufraxio-timo

 

1894

29 de setembro

Boletín Oficial Arzobispado Santiago

Na páxina 1: Visita prelado

 

1894

30 de outubro

Gaceta de Galicia

Na páxina 2: O cliper 'Nautilus'

 

1895

10 de marzo

Gaceta de Galicia

Na páxina 1: Morte por intoxicación dun matrimonio

 

1895

8 de maio

La lealtad gallega

Na páxina 3: Enterro civil

 

1895

26 de xuño

Gaceta de Galicia

Na páxina 1: A virose en Bueu

 

1895

27 de xuño

El Correo gallego

Na páxina 1: A virose en Bueu

 

1895

1 de novembro

El regional

Na páxina 2: Naufraxio

 

1896

30 de xaneiro

El Diario de Galicia

Na páxina 2: Pelexa a tiros, puñaladas, etc.

 

1896

28 de marzo

La Opinión

Na páxina 2: Cita para ser xulgado

 

1896

3 de maio

La tierra gallega

Na páxina 7: Propaganda de viño

 

1896

29 de abril

El Correo español

Na páxina 3: Captura dun tiburón grande

 

 

1896

30 de abril

Diario oficial de avisos

Na páxina 2: Captura dun tiburón grande

 

 

1896

23 de maio

El regional

Na páxina 2: Folga de canteiros e carpinteiros

 

1896

25 de xuño

La Opinión

Na páxina 2: Licencia mestre

 

1896

25 de agosto

El Magisterio gallego

Na páxina 3: Confirmación mestra Cela

 

1896

6 de setembro

La tierra gallega

Na páxina 6: Manifestación pola sal

 

1896

21 de setembro

La Correspondencia de España

Na páxina 3: Homenaxe a Montero Ríos

 

1896

26 de outubro

La Opinión

Na páxina 2: Regulamento Liga Contribuínte

 

1896

23 de decembro

La Opinión

Na páxina 1: Mortos da Habana

 

1897

3 de abril

El Diario de Galicia

Na páxina 2: Traslado de cinzas

 

1897

3 de xullo

La Correspondencia gallega

Na páxina 3: Festa en Bueu

 

1897

7 de xullo

El pensamiento gallego

Na páxina 2: Naufraxio

 

1897

9 de xullo

La Correspondencia galllega

Na páxina 3: Toma posesión cura de Bueu

 

1897

9 de xullo

El Correo gallego

Na páxina 2: Naufraxio

 

1897

13 de xullo

La Voz de Morrazo

Na páxina 2: Embarrancamento do barco "Massó"

 

1897

14 de agosto

La Correspondencia gallega

Na páxina 2: Testemuna do concello polo atentado a Antonio Cánovas del Castillo

 

1897

3 de setembro

El Diario de Pontevedra

Na páxina 2: Abordaxe

 

1897

21 de setembro

El Alcance

Na páxina 1: Sociedade nun muíño en Marín de Massó e Riestra

 

1897

25 de setembro

La Voz de Morrazo

Na páxina 3: Festa de Beluso

 

1897

1 de outubro

El Diario de Galicia

Na páxina 2: Resolución uso traíñas

 

1897

2 de outubro

La Voz de Morrazo

Na páxina 2: Festas de Beluso

 

1897

17 de outubro

Follas novas

Na páxina 2: Excursión a Bueu

 

1897

19 de outubro

La Opinión

Na páxina 23: Un alcalde taberneiro

 

1897

9 de novembro

La Voz de Morrazo

Na páxina 2: Festa de Beluso

 

1897

12 de novembro

La Correspondencia gallega

Na páxina 3: Bueu de festa

 

1897

27 de novembro

La Voz de Morrazo

Na páxina 2: Carta do correspondente ao director

 

1897

26 de decembro

La época

Na páxina 3: Manifestación pola traíña

 

 

1897

29 de decembro

El Diario de Pontevedra

Na páxina 2-3: Problemas coas Traiñas

 

1898

3 de xaneiro

El Diario de Pontevedra

Na páxina 3: Morre Narciso Galup

 

1898

6 de xaneiro

Follas novas

Na páxina 2: Restitución de cartos por confesión

 

1898

22 de marzo

El Diario de Pontevedra

Na páxina 3: Destinos soldados que viñan de Cuba

 

1898

23 de abril

El Eco de Galicia

Na páxina 5: Accidente do coche de liña

 

1898

4 de maio

La Correspondencia Gallega

Na páxina 2: Servicio da Armada

 

1898

2 de xuño

El Diario de Pontevedra

Na páxina 2: Comunión de alumnados

 

1898

3 de xuño

La Correspondencia gallega

Na páxina 3: Misa patriótica

 

1898

15 de xuño

El Magisterio gallego

Na páxina 4: Comunión de alumnado-Misa patriótica

 

1898

11 de xullo

El Diario de Pontevedra

Na páxina 2: Morte filla de Prieto

 

1898

21 de setembro

La idea moderna

Na páxina 2: Visita de Castelar a Bueu

 

1898

26 de setembro

El áncora

Na páxina 3: Soldados repatriados de Cuba

 

1898

14 de outubro

El Correo gallego

Na páxina 2: Soldados mortos do 'Apostadero de Filipinas'

 

1898

17 de novembro

La idea moderna

Na páxina 2: Incendio dun forno

 

1898

18 de novembro

La correspondencia gallega

Na páxina 2: Festas en Bueu

 

1899

10 de febreiro

Boletín Oficial Arzobispado Santiago

Na páxina 16: Santa Misión

 

1899

16 de febreiro

La Correspondencia Gallega

Na páxina 3: Estrada 3º orde de Bueu a Cangas

 

1899

20 de febreiro

La Correspondencia Gallega

Na páxina 3: Santa Misión

 

1899

25 de febreiro

El Eco de Galicia

Na páxina 5: Coche de liña a Bueu

 

1899

10 de xullo

El Combate

Na páxina 2: Alcalde viticultor

 

1899

3 de agosto

La Correspondencia Gallega

Na páxina 3: Estrada a Cangas

 

1899

14 de agosto

El Diario de Pontevedra

Na páxina 3: Visita a Eduardo Vincenti

 

1899

11 de outubro

La Correspondencia Gallega

Na páxina 2: Naufraxio en Bueu

 

1899

11 de outubro

El Diario de Pontevedra

Na páxina 2: Naufraxio en Bueu

 

1899

12 de outubro

La Correspondencia Gallega

Na páxina 7: Festas en Cela

 

1899

14 de outubro

El regional

Na páxina 2: Naufraxio